EL TERRITORI

ASSOCIACIÓ SOM RURALS

Zona d'actuació

La nostra àrea geogràfica comprèn 41 municipis, amb una extensió total de 650,97 km2. El territori d’actuació comprèn municipis de les comarques del Sud de València de la Safor, la Costera i la Vall d’Albaida, amb una població total de 37.912 habitants (01/01/2021).

La nostra Missió

Som Rurals naix amb la intenció de ser una organització promotora del desenvolupament sostingut del nostre territori, integrant a tots els agents i consolidant i reforçant l’enfocament LEADER a través de la innovació, la generació d’ocupació i l’ús eficient dels recursos.

L’estratègia del nostre GAL es desenvolupa amb la finalitat de que el territori i població adquirisquen les capacitats i elements necessaris per tal de poder fer front als reptes de futur que se li plantegen.

L’escenari que es busca no es centra tant en l’aconseguiment d’una sèrie d’objectius concrets, que també es valoren i defineixen, com en la capacitat de dotar a territori, societat, economia i administració de la resiliència i poder d’adaptació necessaris per tal de poder fer front als reptes ja presents o altres que puguen sorgir i no estiguen contemplats en l’estratègia.

En definitiva, l’estratègia “Som Rurals” planteja un escenari de futur que pretén la recuperació del territori i societat, però també la seua consolidació. Un procés que ha de servir per a generar la capacitat d’adaptació i resposta necessaris per a garantir la viabilitat futura dels nostres pobles.

L’estratègia del nostre GAL ha de ser capaç de generar il·lusió en el territori rural, tant il·lusió per viure en el medi rural i gaudir de la qualitat de vida del mateix, com a il·lusió per emprendre i treballar en el medi rural, assentant-se en el mateix i generant activitat econòmica i ocupació.

Com et podem ajudar?