Qui Som?

ASSOCIACIÓ SOM RURALS

Qui Som?

Associació Som Rurals

Som Rurals és una associació sense ànim de lucre, constituïda el 16 de maig de 2016, d’acord amb el que disposen la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, inscrita en la Secció Primera del Registre Autonòmic d’Associacions, número CV-01-056276-V.
Som Rurals agrupa entitats públiques i privades amb la finalitat d’aplicar estratègies de desenvolupament local participatiu i la realització d’actuacions per tal d’impulsar la promoció econòmica i social dels municipis del seu territori.

ON SOM?

Oficina de Gestió:  Avgda. València, 6L  CP. 46891 El Palomar (València)

Telèfon: 968 929 117 – 674 348 592

E-mail: info@somrurals.org

Socis i junta directiva

Actualment consta de 127 socis, 42 públics (41 ajuntaments i 1 mancomunitat de municipis) i 85 entitats i associacions de caràcter social i econòmic: dones i joves; empresaris, pimes i autònoms; medi ambient; organitzacions professionals agràries; cooperatives agroalimentàries; culturals i d’oci, etc.

Diego Ibáñez Estarelles

President

Ajuntament de Bèlgida

Vicent Muñoz i Jordà

Vicepresident 1er

Ajuntament de la Font de la Figuera

Carolina Mengual Cortell

Vicepresident 2on

Ajuntament del Ràfol de Salem

Julio Biosca Llin

Secretari

Ajuntament de Fontanars dels Alforins

Vicente Donat Sarrió

Tresorer

Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida

Manela Faus Mascarell

Vocal

Ajuntament d’Ador

Miguel Donet Montagut

Vocal

Ajuntament de Barx

Vicent Mahiques Margarit

Vocal

Ajuntament de Barxeta

Juan Espinosa Teruel

Vocal

Ajuntament de Castellonet de la Conquesta

Jordi Vila Vila

Vocal

Ajuntament d’El Palomar

Ricard Igualde Garcia

Vocal

Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni

Mª Assumpció Domínguez Medina

Vocal

Ajuntament de Potries

Alejandro Molina Mollá

Vocal

Federació de Cooperatives Agroalimentàries CV

Domingo Ruiz Canet

Vocal

Cooperativa Comarcal La Vall d’Albaida Coop. V

Olegario Olivares García

Vocal

La Unió de Llauradors i Ramaders del PV

Mario Mira Alfonso

Vocal

Associació Valenciana de Meteorologia

Anna Cuquerella Gallego

Vocal

Asociación de Mujeres del Medio Rural SALVIA

Carlos Cabello Franco

Vocal

Coordinadora Escoles Ensenyament Valencià de la Costera

José Requena Martí

Vocal

Banda Instructiva Musical d’Alfarrasí

Jorge Cortés Sanchis

Vocal

Caixa Ontinyent

Grupo de Acción Local

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020 aprobado por Decisión de la Comisión Europea de 28 de julio de 2015, tiene entre sus objetivos “ la diversificación de la actividad económica de las zonas rurales y el apoyo a la iniciativa LEADER ”.

En particular, la medida 19 del PDR de la Comunidad Valenciana tiene por objeto el “ Apoyo para el desarrollo local de LEADER ”. Esta medida se basa en el desarrollo e implementación de una estrategia de desarrollo local a través de grupos de acción local (GAL) que representan los intereses de la comunidad territorial. Para aplicar esta medida es necesario elegir a los correspondiente Grupos de acción local (GAL) y sus estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), lo que se llevó a cabo mediante la oportuna convocatoria, abierta y de libre concurrencia, a fin de que fueron las mejores estrategias las que orienten el destino de los fondos públicos para el desarrollo del medio rural. ( DOGV 7764, 20.04.2016)

En el período de programación 2014-2020, la Comisión Europea puso un especial énfasis en que las EDLP debían elaborarse a través de un “ enfoque de abajo-arriba ”, que implicara una parte significativa de la población de cada territorio representada a través de los actores locales, de forma que éstos puedan aportar el conocimiento único que tienen de su área, involucrándolos activamente en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. Somos Rurales concurrió a esta convocatoria, siendo seleccionado como Grupo de acción local provisional LEADER por Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (DOGV 7905, 27.10.2016) , Como GAL LEADER provisional se llevó adelante un amplio proceso participativo de elaboración del EDLP (estrategia de desarrollo local participativo).

EDLP

La Resolución de 19 de julio de 2017, de la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, (DOGV) designó a la Asociación Som Rurals como uno de los 11 grupos de acción local LEADER 2014-2020 de la Comunidad Valenciana, por poner en práctica las estrategias de desarrollo local participativo elaboradas, que deben aplicarse a través de la aprobación y concesión de ayudas a operaciones promovidas por agentes privados y públicos, económicos y sociales del territorio. Mediante Acuerdo de la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de 9 de noviembre de 2017, se determinan los acrónimos y se asigna denominación por zonas a los GAL LEADER 2014-2020:

ASOCIACIÓN SOMOS RURALES

Acrónimo: SOMOS-RU

Zona Rural: LEADER 9

La selección definitiva del grupo de acción local dio paso a la firma del Convenio de colaboración de 22 de noviembre de 2017, entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural , la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y Somos Rurales, como entidad colaboradora para la ejecución de la medida 19 en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

L’Associació Som Rurals té com a objectiu específic aconseguir i gestionar les actuacions, mesures i recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial d’acord amb el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per tal de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d’ajut al desenvolupament local de LEADER (DLP, desenvolupament local participatiu).