Qui Som?

ASSOCIACIÓ SOM RURALS

Qui Som?

Associació Som Rurals

Som Rurals és una associació sense ànim de lucre, constituïda el 16 de maig de 2016, d’acord amb el que disposen la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, inscrita en la Secció Primera del Registre Autonòmic d’Associacions, número CV-01-056276-V.
Som Rurals agrupa entitats públiques i privades amb la finalitat d’aplicar estratègies de desenvolupament local participatiu i la realització d’actuacions per tal d’impulsar la promoció econòmica i social dels municipis del seu territori.

ON SOM?

Oficina de Gestió:  Avgda. València, 6L  CP. 46891 El Palomar (València)

Telèfon: 968 929 117 – 674 348 592

E-mail: info@somrurals.org

Socis i junta directiva

Actualment consta de 126 socis, 42 públics (41 ajuntaments i 1 mancomunitat de municipis) i 84 entitats i associacions de caràcter social i econòmic: dones i joves; empresaris, pimes i autònoms; medi ambient; organitzacions professionals agràries; cooperatives agroalimentàries; culturals i d’oci, etc.

Diego Ibáñez Estarelles

President

Ajuntament de Bèlgida

Vicent Muñoz i Jordà

Vicepresident 1er

Ajuntament de la Font de la Figuera

Carolina Mengual Cortell

Vicepresident 2on

Ajuntament del Ràfol de Salem

Julio Biosca Llin

Secretari

Ajuntament de Fontanars dels Alforins

Vicente Donat Sarrió

Tresorer

Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida

Manela Faus Mascarell

Vocal

Ajuntament d’Ador

Miguel Donet Montagut

Vocal

Ajuntament de Barx

Vicent Mahiques Margarit

Vocal

Ajuntament de Barxeta

Juan Espinosa Teruel

Vocal

Ajuntament de Castellonet de la Conquesta

Jordi Vila Vila

Vocal

Ajuntament d’El Palomar

Ricard Igualde Garcia

Vocal

Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni

Mª Assumpció Domínguez Medina

Vocal

Ajuntament de Potries

Alejandro Molina Mollá

Vocal

Federació de Cooperatives Agroalimentàries CV

Domingo Ruiz Canet

Vocal

Cooperativa Comarcal La Vall d’Albaida Coop. V

Olegario Olivares García

Vocal

La Unió de Llauradors i Ramaders del PV

Mario Mira Alfonso

Vocal

Associació Valenciana de Meteorologia

Anna Cuquerella Gallego

Vocal

Asociación de Mujeres del Medio Rural SALVIA

Carlos Cabello Franco

Vocal

Coordinadora Escoles Ensenyament Valencià de la Costera

José Requena Martí

Vocal

Banda Instructiva Musical d’Alfarrasí

Jorge Cortés Sanchis

Vocal

Caixa Ontinyent

Grup d’Acció Local

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 aprovat per Decisió de la Comissió Europea de 28 de juliol de 2015, té entre els seus objectius “la diversificació de l’activitat econòmica de les zones rurals i el suport a la iniciativa  LEADER”.

En particular, la mesura 19 del PDR de la Comunitat Valenciana té per objecte el “Suport per al desenvolupament local de LEADER”. Aquesta mesura es basa en el desenvolupament i implementació d’una estratègia de desenvolupament local a través de Grups d’Acció Local (GAL) que representen els interessos de la comunitat territorial. Per a aplicar aquesta mesura és necessari triar als corresponents Grups d’acció local (GAL) i les seues estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP), cosa que es va dur a terme mitjançant l’oportuna convocatòria, oberta i de lliure concurrència, a fi que foren les millors estratègies les que orienten la destinació dels fons públics per al desenvolupament del medi rural. (DOGV 7764, 20.04.2016)

En el període de programació 2014-2020, la Comissió Europea va posar un especial èmfasi en el fet que les EDLP havien d’elaborar-se a través d’un “enfocament de baix-a dalt”, que implicara una part significativa de la població de cada territori representada a través dels actors locals, de forma que aquests puguen aportar el coneixement únic que  tenen de la seua àrea, involucrant-los activament en el procés de desenvolupament i de presa de decisions. Som Rurals va concórrer a aquesta convocatòria, sent seleccionat com a Grup d’acció local provisional LEADER per Resolució de 14 d’octubre de 2016, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (DOGV 7905, 27.10.2016). Com a GAL LEADER provisional es va portar endavant un ampli procés participatiu d’elaboració de l’EDLP (estratègia de desenvolupament local participatiu).

EDLP

La Resolució de 19 de juliol de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, (DOGV) va designar l’Associació Som Rurals com un dels 11 grups d’acció local LEADER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per posar en pràctica les estratègies de desenvolupament local participatiu elaborades, que s’han d’aplicar a través de l’aprovació i la concessió d’ajudes a operacions promogudes per agents privats i públics, econòmics i socials del territori. Mitjançant Acord de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna de 9 de novembre de 2017, es determinen els acrònims i s’assigna denominació per zones als GAL LEADER 2014-2020:

ASSOCIACIÓ SOM RURALS

Acrònim: SOM-RU

Zona Rural: LEADER 9

La selecció definitiva del grup d’acció local va donar pas a la signatura del Conveni de col·laboració de 22 de novembre de 2017, entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària i Som Rurals, com a entitat col·laboradora per a l’execució de la mesura 19 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L’Associació Som Rurals té com a objectiu específic aconseguir i gestionar les actuacions, mesures i recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial d’acord amb el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per tal de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d’ajut al desenvolupament local de LEADER (DLP, desenvolupament local participatiu).