política de privacitat

De conformitat amb la legislació espanyola i europea relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, Som Rurals informa la persona usuària que les dades personals que ens proporcione seran incorporats a un fitxer, responsabilitat de Som Rurals

Som Rurals garantirà la seguretat de les dades i respectarà en tot moment la confidencialitat d’aquests, els quals únicament seran utilitzats amb la finalitat d’atendre les sol·licituds que ens plantegen, fer tasques administratives, així com remetre-li informació per via ordinària o electrònica.

Així mateix, vosté podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint-nos al correu electrònic inf@somrurals.org.

L’organització es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per a mantindre-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, l’Organització anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre aquest. En el cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 26.04.16, i altra normativa de desenvolupament.