Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu.

Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu per capítols:

 

Definició de la Població i la Zona Objecte

Examen de Necessitats

Descripció Estratègia i Objectius

Descripció del Procés

Descripció de les Disposicions

Annex Cartogràfic