Avís legal

1.- Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús de la web www.somrurals.org/. La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L’Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar www.somrurals.org/, ja que aquest i les seues condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

2.- Titularitat del lloc web

El titular del present Lloc és *Som *Rurals  *Avgda. València, 6L  CP. 46891 El Palomar (València). Telèfon: 968 929 117 – 674 348 592. E-mail: info@somrurals.org.

3.- Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de *Som *Rurals  *Avgda. València, 6L  CP. 46891 El Palomar (València). La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades del contingut del lloc web, llevat que siga per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de *Som *Rurals. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web estan protegits per Llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es deriven.

4.- Exclusió de responsabilitat

El contingut, programes, informació i/o consells expressats en aquesta web han d’entendre’s com simplement orientatius. *Som *Rurals no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud d’aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que faça ús d’ells, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri l’oportunitat d’aquests.

En aquest Lloc es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses, *Som *Rurals no respon de la veracitat i exactitud d’aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facen ús d’ells.

*Som *Rurals es reserva el dret de modificar el contingut del lloc web sense previ avís i sense cap mena de limitació. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguen ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta pàgina web i dels serveis que s’ofereixen en ella.

*Som *Rurals no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguen produir alteracions en el seu sistema informàtic. Per tant, declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facen ús d’això i tinguera perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

Els Usuaris que remeten qualsevol tipus d’informació a *Som *Rurals, es comprometen al fet que la mateixa siga veraç i que no vulnere qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

5.- Condicions d’ús del portal per als usuaris

L’accés al present lloc és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc amb finalitats lesius de béns o interessos de *Som *Rurals, o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguen, danyen o inutilitzen les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de *Som *Rurals, o de tercers.

En el cas que l’Usuari tinguera coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral li agrairíem que es posara en contacte amb *Som *Rurals.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Si vosté no estiguera conforme amb el contingut dels presents termes i condicions, li instem que no faça ús d’aquest lloc web, ja que la utilització tant d’aquest, com dels seus continguts o dels seus serveis, suposarà en tot cas l’acceptació dels termes legals ací assenyalats.

La *Som *Rurals es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre, denegar o restringir temporal o definitivament l’accés al present lloc web i/o als seus continguts, així com a dur a terme i realitzar les modificacions que considere oportunes o necessàries, sense que tot això implique un dret d’indemnització per a l’usuari.

6.- Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que poguera sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents els Jutjats de valència, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fora que poguera correspondre-li.

7.- Contacte amb nosaltres

Si té Vosté qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si desitja fer qualsevol suggeriment o recomanació, per favor dirigisca’s a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@somrurals.org