Documentació LEADER

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD D’AJUDA:

Enllaç amb la documentació necessària per a la presentació de sol·licituds al G.A.L. Som Rurals :

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19404

Documentació a l’Ordre 13/2018:

»   Annex IV

 

PRESENTACIÓ D’ESMENA O APORTACIÓ VOLUNTÀRIA:

Una vegada presentada la sol·licitud, si es necessita realitzar alguna esmena o aportació voluntària de documentació, s’haurà d’accedir mitjançant el següent enllaç:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD DE PAGAMENT:

La documentació per a la sol·licitud de pagament la podeu trobar a:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19404

L’enllaç per a pujar la documentació per al pagament es:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536

Documentació a l’Ordre 13/2018:

»   Annex V

 

Comentarios cerrados.