Som Rurals

Som Rurals és una associació sense ànim de lucre constituïda el 16 de maig de 2016, d’acord amb el que disposen la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, que agrupa entitats públiques i privades amb la finalitat

EL TERRITORI

La zona d’actuació comprén 41 municipis distribuïts en 650,97 km² amb una població a 1 de gener de 2016 de 38.648 habitants.

LEADER 2014-2020

Al 1988 la Comissió Europea va començar a utilitzar el concepte de desenvolupament rural i al 1991 va adoptar una iniciativa determinada que s’anomenava LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale). La finalitat d’aquesta iniciativa era donar suport a activitats no agràries.

EDLP

Segons l’article 19.3 de l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, estaran exposades durant un periode d’un mes (des del 14 de juny fins el 14 de juliol de 2017), periode al qual els agents interessats del territori d’aplicació de l’EDLP preseleccionada podran realitzar observacions al contingut d’aquesta, remetent aquestes observacions al següent correu: info@somrurals.com